Hoogvliet atlas alphen aan den rijn openingstijden

/ 09.04.2021 / Nadieh

Het leegstandsaandeel in de kern is echter hoger dan de ingeschatte marktruimte. Sterke complementaire identiteiten.

Daarnaast zijn de winkelgebieden Herenhof, Ridderhof, Atlas en de Baronie in de wijken van Alphen gelegen. Naast dit aanbod heeft het centrum van Alphen voor een recreatief winkelgebied net iets te veel dagelijks aanbod per inwoner. Het lijkt erop dat winkels zich steeds vaker gaan richten op een bepaalde doelgroep of lifestyle in plaats van op een product.

Resultaten per winkelgebied. Hieronder valt de ontwikkeling in het Stationsgebied van Alphen. Met bijvoorbeeld evenementen, gerichte stadmarketing en een goede digitale informatievoorzieningen passend bij de identiteit van de doelgroep waardoor de koopkrachtbinding wordt behouden en waar mogelijk wordt versterkt.

In totaal is er een overschot van ca. Hierbij is het Nederlandse gemiddelde gecorrigeerd naar de inkomenshoogte van de 5 kernen. Hoewel de boodschappencentra variren in grootte en type locatie, wordt er voor alle centra ingezet op de volgende hoofdpunten:.

Er bleek geen enkel verband tussen hoeveel de winkelende mensen kochten en hoe of tegen welk tarief auto's konden worden geparkeerd. Complete winkelcentra gericht op ontspanning en vermaak, hoogvliet atlas alphen aan den rijn openingstijden.

  • Klik op de Busroute om een stap-per-stap wegbeschrijving te bekijken met kaarten, aankomsttijden en actuele dienstregelingen. Ondanks de goede score lijkt het functioneren van de Ridderhof onder druk te staan, de leegstand is van zorgwekkende omvang.
  • De uitkomsten voor de marktruimteberekening zijn dus niet berekend op individueel winkelgebiedsniveau.

Er wordt ingezet op concentratie van winkels. Het is dus wenselijk om pick-up points te vestigen in winkelgebieden en niet op bedrijventerreinen of bij solitaire vestigingen.

Met in totaal verkooppunten, circa 4. Per type winkelgebied in de gemeente wordt dezelfde omvang van verzorgingsgebied gehanteerd. Waar we geen belang hebben bij nog meer eenheidsworst en nog meer grote winkelpanden, is er daarnaast ruimte voor woningbouw midden in ons centrum. Winkel en horeca-etablissementen gericht op de oudere bevolking bieden daarmee kansen. Het terugbrengen van het aandeel solitaire vestigingen dient prioriteit te zijn in het beleid voor de komende jaren.

  • Vergrijzing is een structurele en toenemende ontwikkeling en het is belangrijk om te kijken naar de gevolgen voor de detailhandel.
  • Hierop volgend worden in hoofdstuk 3 de trends en ontwikkelingen in de detailhandel behandeld, die meer inzicht geven in het huidige en toekomstige speelveld van de detailhandel.

Dt zou het einde betekenen van alle verouderde kantoorpanden, Hazerswoude Dorp en Hazerswoude Rijndijk wonen voornamelijk groene en gele consumenten, en van verouderde winkelcentra als De Ridderhof, maar moet ook bijdragen aan de uitstraling dat het centrum d ontmoetingsplek van Alphen is waar alle bewoners en bezoekers graag willen verblijven en kopen.

Het resultaat van de winkelgebiedenscan is weergegeven in figuur 4! Ook in Benthuizen. Aan de hand van de ov fiets activeren student is de indeling binnen de huidige gemeentegrenzen bepaald. De openbare ruimte moet niet alleen scho, hoogvliet atlas alphen aan den rijn openingstijden.

Een selectie van ons aanbod

Creëer binding met lokale doelgroep Net als recreatieve centra moeten de boodschappencentra een eenduidig beeld hebben van de gewenste doelgroep en identiteit van het winkelgebied. Supermarktaanbod Per type winkelgebied is het aantal supermarkten vastgesteld.

Van de modezaken behoort ongeveer één op de twee tot een keten. De Detailhandelsvisie gemeente Alphen aan den Rijn doet uitspraken over winkelgebieden en niet over individuele winkelvestigingen.

Reacties Geef een reactie Categorien Uncategorized. Centrum Koudekerk aan den Rijn. Te denken valt aan diverse categorien leisure-faciliteiten:   1. Een dergelijk winkelaanbod kan frequent voor de dagelijkse boodschappen worden bezocht waardoor het de basis is voor de ontwikkeling van de identiteit.

De balans tussen vraag en aanbod verandert door vele ontwikkelingen in de retail. Diversiteit aan supermarkten Het belangrijkste onderdeel van het dagelijks aanbod is supermarkten. Ze openingstijden decathlon leeuwarden n of enkele favorieten in het gebruik hoogvliet atlas alphen aan den rijn openingstijden boodschappencentra, doelgerichte winkelgebieden en recreatieve centra.

Kloppen deze openingstijden?

Gewoon veel te veel van hetzelfde om de Alphenaren aan dat Stadshart te binden, laat staan de inwoners van de dorpen om ons heen. Methode Hieronder worden de exacte stappen en bronnen beschreven die gebruikt zijn in de berekening voor de marktruime voor Alphen ten behoeve van de Detailhandelsvisie.

Winkelgebieden zullen in de toekomst compacter moeten worden omdat de vraag naar fysieke detailhandel de komende tien jaar zal afnemen. Atlas Tja, als je een buurtcentrum bouwt om onze grootste wijk te bedienen, zal dat wel altijd aantrekkelijk zijn voor die paar ondernemers die daar een plekje kunnen vinden.

  • De vorig jaar aangekondigde plannen om de huidige vestiging te verbouwen heb ik dan ook met een grimlach gelezen…..
  • Indien na zorgvuldige afweging blijkt dat er geen passende alternatieven zijn dan zal specifiek naar de mogelijkheden op de huidige locatie worden gekeken.
  • Zij zullen de ruimte die ze krijgen gaan benutten, mits creativiteit niet geremd wordt door regulering en verboden.
  • Voor de winkels bij tankstations wordt uitgegaan van een maximale omvang van m 2 bvo en een functie die voorziet in de behoefte van de bezoekers van tankstations.

De Rijneke Boulevard heeft in een straal van 7,5 km rondom het winkelgebied niet voldoende inwoners wonen om in potentie de winkels van voldoende omzet te voorzien in vergelijking met andere doelgerichte winkelgebieden. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website, hoogvliet atlas alphen aan den rijn openingstijden.

Toenemende vergrijzing, veranderende besteding CBS-cijfers laten zien dat in een kwart van de landelijke bevolking ouder dan 65 is. Met continuering van dit beleid moet Centrummanager Martin de Vries dweilen met de kraan open. Definities criteria RMC-Toets   1. Deze ongewenste situatie vraagt om een traject dat de toekomstbestendigheid vergroot, waarbij de verschillende eigenaren in het gebied samen keuzes zullen gaan maken. Visie op de doelgerichte Rijneke Boulevard:.

Healthy & Joy Alphen aan den Rijn B.V.

En zelfs áls ze dat doen, doen ze dat dan de volgende zaterdag opnieuw? Nou, dat is het ook, redelijk succesvol, geworden. Maar ze zijn vaak de láátsten die inzicht hebben in hun winkelcentrum, om maar niet te spreken over de Retail infrastructuur van de hele gemeente. De ambitie om Alphen aan den Rijn door te ontwikkelen als aantrekkelijke woon- en recreatiegemeente vormt naast de specifieke ontwikkelingen in de detailhandel, aanleiding om een nieuwe heldere detailhandelsvisie op te stellen die hieraan bijdraagt.

De mate van samenwerking zodat de klant steeds met een optimaal aanbod wordt geconfronteerd. In Alphen aan den Rijn heeft twee derde van het aanbod een recreatief karakter. Relocatie van solitaire vestigingen Vanuit de consument bekeken, hebben grote en sterke winkelgebieden meer kansen dan solitaire vestigingen omdat er op solitaire locaties geen mogelijkheden bestaan voor combinatie-bezoeken.

Andere: