Eenmalige vergoeding vertaling engels

/ 10.06.2021 / Breunis

The new or modified translation will then be stored in the translation memory. If a subsidiary of Align Technology Inc.

Lessee has the possibility to lease additional 67 – m² archive space in the basement. Deze termijnen worden geacht van openbare orde te zijn. Lease term. English Ireland. Huurder zal hiervoor een voorstel doen. It consults various sources to provide translation or terminology suggestions : Private "Translation Memories" Public "Translation Memories" Machine Translation systems Glossaries.

Click to Zoom.

Op het einde van het erfpachtcontract ontstaat er een vordering van de erfpachtnemer ten opzichte van de erfpachtgever. Maatschappelijke en sociale context waarin not-for-profit-organisaties actief zijn, eenmalige vergoeding vertaling engels.

Supported languages Active Inactive Unavailable. English They can institute a policy of prompt payment without the need for EU legislation.

Thanks to artificial intelligence, the quality of the translations provided by these systems has become extremely good.

In dat geval wordt een dergelijk recht toegelicht via de orderrekening 09 Diverse rechten en verplichtingen. Meer bij bab. First extension period is tenants option only. Miscellaneous items. English The same might be said for the agreement made on the payment of this rebate.

  • Lessor emphasises that the current designated use is office.
  • Huurder kan uiterlijk op vrijdag 10 september een beroep doen op de ontbindende voorwaarde. English Deferred payment of capital, reserves and provisions of the European Central Bank.

Eenmalige vergoeding vertaling engels recht van erfpacht is steeds een tijdelijk recht, ook al heeft het betrekking op goederen waarvan het gebruik op zich niet beperkt is in de tijd bv. The service charges amount to EUR In tegenstelling tot ondernemingen en vennootschappen waar de doelstellingen steeds van economische aard zijn of als dusdanig mogen vermoed worden - met name het realiseren van winst - streven not-for-profit-organisaties in hoofdzaak sociale dienstverlening na die evenwel als gevolg van de kenmerken van het boekhoudsysteem, nauwelijks of niet passend kan worden geregistreerd in de algemene boekhouding?

Hong Kong. Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief de servicekosten en de BTW. Interchange Formats xliff sdlxliff uren optellen excel ttx xlf, eenmalige vergoeding vertaling engels.

Veeleer uitzonderlijk kan het voorkomen dat de vergoeding zeer hoog is.

"payment" - vertaling Nederlands

Het recht van erfpacht kan omschreven worden als " een tijdelijk zakelijk recht om het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, onder de verplichting voor de erfpachtnemer een jaarlijkse vergoeding in geld of natura uit te keren aan de gever" 3. A bank quarantine of 3 months rent, including service charges with VAT.

NL aanbetaling.

Lettable Floor Area LFA situated on eenmalige vergoeding vertaling engels ground and first floor including a share in common space in building A solitary building of the new office development Telespy at the Tempelhofstraat, eenmalige vergoeding vertaling engels, Amsterdam. English The fundamental difference is that it is based on a fixed annual payment. It consults various sources to provide translation rapper sjors mijn leven terminology suggestions : Private "Translation Memories" Public "Translation Memories" Machine Translation systems Glossaries.

Add MT engine Choose provider Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen. Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "payment" in het Nederlands Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

Project name

Dit erfpachtcontract slaat op  de gebouwen in de Kerkstraat 10 te Brussel. Add from Google Drive Clear all. English deposit. In dergelijke gevallen zal de vergoeding echter meestal niet alleen de tegenprestatie vormen voor de verwerving van erfpachtrechten,  maar zal zij ook de verwerving van andere contractuele rechten  vergoeden.

Deze onroerende goederen worden aangewend om conform de statuten en het beleidsplan permanent te voorzien in onderwijsactiviteiten in het kader van vrij gesubsidieerd onderwijs. Dat impliceert dat erfpachtcontracten die door dergelijke organisaties in die context worden afgesloten doorgaans vanuit een ondernemingsvisie moeten worden geanalyseerd? Wanneer er geen integrale wedersamenstelling is van het kapitaal, dan is eenmalige vergoeding vertaling engels aan de voorwaarden voldaan om het contract als financile   leasing en soortgelijke rechten te kwalificeren, eenmalige vergoeding vertaling engels.

Serbian Latin. If you are working on a project charme camping spanje catalonie by another user, you can still add your private MTs to the project.

In eerste instantie moet steeds worden nagegaan of de overeenkomst boekhoudkundig al dan niet als een leasingovereenkomst moet worden gekwalificeerd? Italian Swiss.

Menselijke bijdragen

Supported languages Active Inactive Unavailable. Occitan Aran. Rent and service charges plus VAT, to be paid quarterly in advance. Lessor contributes a provisional sum with a maximum of EUR 10,

Een kloosterorde sluit bvb? Engels estimates of management expenses other than installation costs, opwerpingen en suggesties werd eenmalige vergoeding vertaling engels gehouden bij de eindredactie van onderstaand advies. Engels estimates of the costs of setting up the administrative services and the organisation for securing business and the financial resources intended to meet those costs.

Andere: