Werkwoord zijn in engels

/ 16.03.2021 / Rink

Enkele voorbeelden op - te n en - t : brushen — brushte — gebrusht catchen — catchte — gecatcht clashen — clashte — geclasht coachen — coachte — gecoacht fixen — fixte — gefixt punchen — punchte — gepuncht sandwichen — sandwichte — gesandwicht stressen — streste — gestrest typen — typte — getypt xeroxen — xeroxte — gexeroxt zappen — zapte — gezapt Enkele voorbeelden op - de n en - d : hockeyde - gehockeyd labelde - gelabeld recyclede - gerecycled scoorde - gescoord streamde - gestreamd Als er twee uitspraken bestaan, zijn beide schrijfwijzen correct: bridgede, bridgete, — gebridged, gebridget briefde, briefte — gebriefd, gebrieft cruisede, cruisete — gecruised, gecruiset golfde, golfte — gegolfd, gegolft leasede, leasete — geleased, geleaset housede, housete — gehoused, gehouset releasede — releasete — gereleased, gereleaset 4.

Voor Engelse werkwoorden geldt hetzelfde met dien verstande dat daar nog een extra stemloze medeklinker frequent voorkomt die niet aanwezig is in 't kofschip : de [ t sj], in bijvoorbeeld finishen en speechen.

Er bestaat een klein groepje uitzonderingen. Wat is de vertaling van glijden? Infinitief: to arise, verleden tijd: arisen, voltooid deelwoord: arisen. Catch, Caught, Caught. Infinitief: to begin, verleden tijd: beginth, voltooid deelwoord: began.

Simone M. Passieve vorm. Hieronder een compleet overzicht van alle Engelse onregelmatige werkwoorden. Weergave van uitspraak algemeen 2. Niccol C. Problemen met de uitgang 4.

Oefen op negatieve vorm to be 3. De stam van een Engels werkwoord schrijven we op dezelfde manier als in het Engels.

Overzicht onregelmatige werkwoorden

Toekomende tijd. We krijgen dus de volgende vormen:. Negatieve zinnen maken met to be in de verleden tijd 1. Vergelijkbare gevallen zijn: ik yel - de yell , ik gril - de grill , ik tos - de toss. Deze verschillende vormen moet je gewoon vanbuiten leren.

Enkele voorbeelden op - te n en - t : brushen — brushte — gebrusht catchen — catchte — gecatcht clashen — clashte — geclasht coachen — coachte — gecoacht fixen — fixte — gefixt punchen — punchte — gepuncht sandwichen — sandwichte — gesandwicht stressen — streste — gestrest typen — typte — getypt xeroxen — xeroxte — gexeroxt zappen — zapte — gezapt Enkele voorbeelden op - de n en - d : hockeyde - gehockeyd labelde - gelabeld recyclede - gerecycled scoorde - gescoord streamde - gestreamd Als er twee uitspraken bestaan, zijn beide schrijfwijzen correct: bridgede, bridgete, — gebridged, gebridget briefde, briefte — gebriefd, gebrieft cruisede, cruisete — gecruised, gecruiset golfde, golfte — gegolfd, gegolft leasede, leasete — geleased, geleaset housede, housete — gehoused, gehouset releasede — releasete — gereleased, gereleaset 4.

Infinitief: to begin, om aan te geven werkwoord zijn in engels we die niet uitspreken als een [oo] uit Polen of zomen, Solden? Die vorm gebruiken we zoals de stam van een inheems werkwoord. Bij werkwoorden als carpoolen of inzoomen wordt ook in de infinitief de klinker dubbel gespeld, Torn, voltooid deelwoord: began. Ook het negatief en de vraagvorm komen telkens aan bod. Se. Te.

Populaire Engels werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden. Waren wij? Mart Z. Kneel, Knelt, Knelten.

Heel erg bedankt voor de antwoorden!!!. Will he be. Deze werkwoorden wijken hiervan af. Zullen zij Onregelmatige werkwoorden.

Vaklokalen

Just tell us who you are to view your results! Sell, Sold, Sold. We leren jou deze werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige, verleden en toekomende tijd.

Your first name :. Problemen met de uitgang 4. Zullen wij Will I be. In alle andere gevallen krijgen we - de n en - d! Uitzonderingen zijn recyclencrawlen en twirlen. Volg de Taalunie op Twitter.

Werkwoorden "to be"

Were you? Vragen stellen met to be in de verleden tijd 1. Kijk nog eens goed naar de regels en voorbeelden bij to be.

Het vaststellen van de stam Top. Mayte C. De vraagvorm is  in de drie tijden identiek als  bij to be.

Andere: