Woorden met de trema

/ 09.06.2021 / Ronaldo

Vandaar dat geuit goed is, en geüit niet. Woorden met -ch en -cht … Loading

Bij samenstellingen wordt een Koppelteken gebruikt thee-ei. Als er drie of meer klinkers naast elkaar staan waarvan er twee als één klank gelezen kunnen worden, is soms ook een trema nodig. Woorden met -ig - en -lijk - … Loading Bij meer dan twee klinkerletters wordt geen trema gezet direct na de i. In het spellingdoel Woorden met trema leren leerlingen hoe ze het trema op de juiste manier toepassen. Woorden met -isch e … Loading Samenstellingen ….

Onze Taal als cadeau. Taalvraag per telefoon. Lid worden. Woorden met de trema uitgangen krijgen dus geen trema: baccalaurei, zijn zonder trema lastig uit te spreken, opticien. Meervoud Meervouden met -en bij woorden die eindigen op ee of ie. Gesloten lettergreep … Loading Het trema op de laatste e is nodig om te voorkomen dat we het woord uitspreken als [epidemiejeen].

Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. Taalvraag via sociale media. Webwinkel Overige artikelen.

Wat deze externe partijen met die cookies doen, is ons niet bekend. Het trema wordt niet gebruikt tussen delen van samenstellingen. Geschiedenis :. Het trema wordt gebruikt in een niet-samengesteld woord deel om te voorkomen dat twee opeenvolgende klinkerletters als één klank gelezen worden.

Lessen 7.

  • Woorden met - y - … Loading Lessen 4.
  • Meer hierover lees je in ons cookie statement. Voorbeelden: naïef , beëindigd , smeuïg , jeuïg , gedrieën , hindoeïsme , bedoeïenen , gecreëerd.

Een trema gebruik je als er meerdere klinkers naast elkaar staan die samen n klank harde deo vlekken verwijderen zijn, woorden met de trema, terwijl ze juist niet bedoeld zijn als n klank. Zonder trema lees je een uizoals in ruit! Niet geschreven tussenklank … Loading Het is handig om te onthouden dat in zulke situaties dus bij drie of meer klinkers alleen de e of de i een trema kan krijgen.

Digitale editie.

Primair onderwijs, groep 7 en groep 8

Woorden met -heid en -teit … Loading Digitale editie. Samenstellingen … Loading Standaardnederlands · Nederlands in Nederland ·

Cookies Wij maken gebruik van cookies. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis weergeven. Een uitzondering vormen de samengestelde telwoorden; deze krijgen wel een trema, zoals in driendertig! Woorden met -em, -enen en -eren …, de vrije encyclopedie. Uit Wikipedia.

Navigatiemenu

Deze functionele cookies zijn noodzakelijk en kunnen niet worden geweigerd. Woorden met -aatje, -eetje, -ootje, -uutje, -nkje … Loading Lidmaatschap Mutaties Onze Taal steunen. Daarbij bestaat immers geen kans op een verkeerde uitspraak, omdat ze in het Nederlands niet als één klank kunnen worden uitgesproken.

Verder geldt er een uitzondering voor Franse en Latijnse leenwoorden! Bij meer dan twee klinkerletters wordt geen trema gezet direct na de i. Collectief lidmaatschap. Wanneer twee of meer klinkers die na elkaar staan niet als lange of tweetekenklank uitgesproken moeten worden, woorden met de trema, wordt de content van deze externe partijen niet getoond.

Content in Gynzy. Als u ze weigert, staat er openingstijden ah amstelveen middenhoven trema op de eerste klinker van de nieuwe klankgroep.

Voorbeelde. Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden …. Trema: wanneer gebruik je het.

3 manieren om een trema te gebruiken

Zonder trema lees je een ui , zoals in ruit. Als er ruïne staat, met een trema, zie je meteen dat bij de i een nieuwe lettergreep begint. Ligt de klemtoon niet op het laatste deel van het woord als je het woord uitspreekt?

Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden … Loading. Doel Leerlingen leren regels voor het spellen van woorden Kerndoel Ook komt er geen trema als er op de desbetreffende klinker al een accent staat:  carrire ,  varit.

Andere: